Case: Interactieve video CetaBever

CetaBever (onderdeel van Akzo Nobel) is hét beitsmerk van Nederland. Begin 2018 werd dit merk nieuw leven ingeblazen met de campagne ‘Hou ’t Simpel.’

Deze slogan werd de basis van interactieve klushulp die de kijker in staat stelt om een zestal beitsklussen succesvol en makkelijk te volbrengen. We kozen voor interactieve video, omdat de benodigde informatie in deze vorm het simpelst wordt weergegeven. De kijker hoeft namelijk alleen voor hem relevante content te openen.

De zes how-to videos zijn zo kort mogelijk gemaakt en opgedeeld in verschillende fases. De korte scenes zijn toegankelijk via een overzichtelijk menu van motion graphics. Elke klus is ook voorzien van een geanimeerde boodschappenlijst, waarbij de CetaBever-producten met een druk op de knop zijn aan te schaffen.

Elke maand leveren we een rapportage met een overzicht van de views en interacties en schaven we de video bij, daar waar nodig.